LabNova Home

Välkommen till oss !

LabNova Lilliwhite Lillith

Narjana´s Olah Octavian Applejack´s Cut the Crap

Väntar valpar med AusCH Blackboy Shoulda Known Better

till midsommar 2022. Mer info under puppies

AusCH Blackboy Shoulda Known Better

AusCH Blackboy Storm In A Teacup

Ch Eraky Intuitive

LabNova Head Over Heals

Black Caddilac z Grodu Hrabiego Malmesbury / LabNova Hummingbird

20200925